Neuro-vývojová stimulace (NVS)

Základem je neuro-vývojová terapie, jejíž cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy.

Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyby vyvolané primárními reflexy. Inhibicí primárních reflexů dostává mozek šanci naučit se správně koordinovat fungování těla.

Primární reflexy ovlivňují psychomotorický vývoj. Přetrvávání těchto reflexů může způsobovat příznaky různých poruch učení, pozornosti, koordinace, posturálního držení, svalového tonu, laterality hemisfér, jemné a hrubé motoriky, autismu, aj..

NVS je vhodná pro děti cca od 4 let až do dospělosti, které mají některé z těchto zmíněných příznaků.

Cviky se provádějí každý den a trvají maximálně 10 minut.

Celá terapie trvá 9 – 12 měsíců, na kontrolu a změnu cviků se dochází jednou měsíčně.

Běhěm léčby může dojít k dočasnému zhoršení příznaků, díky rušení špatných stereotipů, které se však běhěm pár dnů upraví.