DNS

Co je DNS?

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace - koncept, jehož zakladatelem je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.  

Koncept je založen na principech vývojové kineziologie, tj. neurofyziologických aspektech zrání lokomočního systému. DNS využívá poloh z vývojové kyneziologie, ve kterých dochází ke správnému nastavení kloubů a zapojení svalových skupin potřebných pro fyziologický vývoj.

Prostřednictvím technik DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE ovlivňujeme funkci svalu v jeho posturálně lokomoční funkci.

Aplikace DNS je důležitá pro diagnostiku pohybových poruch neurologických, ortopedických i pediatrických pacientů.