Vzdělání

Vyšší odborná škola, obor Diplomovaný fyzioterapeut

Postgraduální vzdělání

Mezinárodní McKenzie Certifikovaná zkouška

                Mechanická diagnostika a terapie (Mc Kenzie) "A"; "B"; "C"; "D"

                Mc Kenzie - Refresh (Mr. Grant Watson)

                Mc Kenzie workshop "Vertebrogenní a kloubní problematika" (Annie O´Connor a Susan R. Mercer)

                Pravidelná měsíční účast na seminářích zájmové skupiny (SIG)

Vojtova metoda "A"; "B"; "C", "D", "E" - Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie, (H.Nováková, T. Bártíková)

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace "A"; "B"; "C" (DNS - Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)

Terapeutická Manuální Lymfodrenáž  (Mgr. Helena Toušková)

Motus Kineziology Taping (Mgr. Ivana Hnátová)

Komplexní terapie krční páteře (Monada)

BOSU Core diplom (hluboký stabilizační systém)

Léčba idiopatické skoliózy (Dr. Pavel Švejcar)

Léčba funkčních poruch pánevního dna (Monada)

Fyzioterapie funkce "O nohách"

Poznej a chraň své ruce (dle konceptu Spiral dynamik - Štěpán Haškovec)

Noha aktivní a zdravá (dle konceptu Spiral dynamik - Štěpán Haškovec)

Konference a semináře

Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii

Terapeutické postupy v neurologii 

Akupunktura a psychoterapie v zobrazovacích metodách mozku 

Dýchání, jako prostředek terapie 

Cvičení pánevního dna

 Fyzioterapie u pacientů po CMP 

Pravidelná účast na konferencích "Střešovický podzim"

Praxe

Rehabilitce Spořilov

Rehabilitace Therap Tilia s.r.o.

Individuální terapie u dítěte s cystickou fibrosou

Soukromá praxe

Spolupráce s rodinným centrem "Pilné včelky" Prha 4, Háje